กลับ

SV วาล์ว

Ultra small diaphragm valve SV12

สามารถเคลือบสารได้อย่างเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันด้วยความเที่ยงตรงของการฉีดของเหลวที่ยอดเยี่ยม

วาล์วไดอะแฟรมขนาดเล็กพิเศษ SV12

Ultra small diaphragm valve SV12

วาล์วไดอะแฟรมขนาดเล็กพิเศษ SV12 สามารถเคลือบสารได้อย่างเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันโดยของเหลวไม่รั่วซึม ใช้กับของเหลวที่มีระดับความหนืดต่ำไปถึงกลาง ได้แก่ สารยึดติดแข็ง UV และสารอื่นๆ เป็นต้น เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการติดวาล์วที่มีพื้นที่จำกัด ที่จะสามารถทำให้ติดตั้งได้ง่ายขึ้น

Ưu điểm sản phẩm/dịch vụ

ลักษณะพิเศษ

  • - ขนาดเล็กพิเศษ (ยาวสุด : 63.2mm หนัก : 85g)
  • - สามารถเริ่มและหยุดฉีดของเหลวได้โดยไม่รั่วซึม
  • - มีรอบการใช้งานมากกว่าล้านครั้ง โดยไม่ต้องบำรุงรักษา
  • - สามารถเคลือบสารได้อย่างเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันด้วยความเที่ยงตรงของการฉีดของเหลวที่ยอดเยี่ยม
  • movies

© 2023 SAN-EI TECH Ltd. All Rights Reserved.