กลับ

SV วาล์ว

SET Dispenser Component

สามารถฉีดของเหลวปริมาณน้อยพิเศษได้อย่างมั่นคง เหมาะกับการฉีดน้ำมัน สารทำละลาย สาร UV

วาล์วแบบเข็ม SV51MD

Needle valve SV51MD

SV51MD วาล์วแบบเข็มสำหรับฉีดของเหลวปริมาณน้อยพิเศษ สามารถฉีดของเหลวปริมาณน้อยพิเศษได้อย่างมั่นคงและ เที่ยงตรง สามารถฉีดของเหลวปริมาณน้อยพิเศษได้โดยใช้หัวเข็ม GP ที่สามารถฉีดของเหลวได้ปริมาณน้อยพิเศษ ขนาดเส้นผ่าศูนย์ กลาง 0.41 – 0.10mm ได้แก่ เรซิ่นสังเคราะห์ สารยึดติด สารเหนียว สำหรับงานประกอบที่ต้องการความเที่ยงตรง

จุดเด่นของผลิตภัณฑ์และบริการ

ลักษณะพิเศษ

  • - ไม่ทำให้ฟองอากาศเข้าไปในของเหลว
  • - ปรับเทียบมาตรฐานหรือ Calibration ได้ง่าย ทำให้ลดเวลาการทำงานเครื่อง
  • - สามารถหยุดปล่อยของเหลวได้สนิทโดยไม่รั่วซึม
  • - สามารถฉีดของเหลวปริมาณน้อยพิเศษได้อย่างมั่นคง
  • movies

© 2023 SAN-EI TECH Ltd. All Rights Reserved.