กลับ

SV วาล์ว

SET Dispenser Component

สามารถฉีดของสารป้องกันความขื้นได้อย่างมั่นคงและรวดเร็ว

วาล์วเคลือบแบบคงแบบ SV70

Valve untuk conformal coating SV70

SV70 คือ วาล์วเคลือบแบบคงแบบที่ใช้สำหรับเคลือบสารป้องกันความชื้นบนแผง ที่สามารถเคลือบได้อย่างครอบคลุม ด้วยอัตราการไหลช้าของของเหลว ติดตั้งหัวทรงสี่เหลี่ยมเพื่อสามารถฉีดของเหลวได้อย่างมั่นคงโดยที่ของเหลวไม่กระจายตัว และยังสามารถฉีดของเหลว ในหลายจุด ตามความเร็วในระดับต่างๆ โดยไม่เสียของเหลวอย่างสูญเปล่า

จุดเด่นของผลิตภัณฑ์และบริการ

ลักษณะพิเศษ

  • - สามารถเคลือบสารได้อย่างครอบคลุมด้วยอัตราการไหลช้าของของเหลว
  • - สามารถควบคุมการเริ่มและหยุดฉีดของเหลวได้อย่างมั่นใจ
  • - เหมาะสำหรับของเหลวความหนืดต่ำถึงปานกลาง
  • - ไม่ต้องรักษาบำรุงมาก
  • - ป้องการฟองอากาศเข้าไปในของเหลว ป้องของเหลวกระจายตัว และป้องกันการฟุ้งกระจาย สามารถทำงานได้ตรงวัตถุประสงค์
  • movies

© 2023 SAN-EI TECH Ltd. All Rights Reserved.