กลับ

SV วาล์ว

SET Dispenser Component

เหมาะกับการฉีดสเปรย์ด้วยปริมาณที่น้อยเป็นพิเศษขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 3mm

วาล์วสเปรย์ขนาดเล็กพิเศษ SV97MS

Micro Spray Valve SV97MS

วาล์วสเปรย์ขนาดเล็กพิเศษ SV97MS ที่มีแรงดันอากาศน้อยที่ดันของเหลวปริมาณน้อย สามารถฉีดของเหลวเส้นผ่าศูนย์ กลาง 3 – 20mm ได้ นอกจากนี้ยังมีหัวเข็ม GP สำหรับฉีดของเหลวขนาดเล็กพิเศษเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.33 – 0.10 ซึ่งมีขนาดฉีดของเหลวเล็กกว่าวาล์วสเปรย์ มาตรฐานมากกว่า 60% นอกจากนี้หัวเข็มหลังจากฉีดแล้วจะไม่มีของเหลวเหลือค้างไว้ที่ปลายเข็ม

จุดเด่นของผลิตภัณฑ์และบริการ

ลักษณะพิเศษ

  • - เพิ่มอัตราการยึดติด
  • - ฉีดสเปรย์เกินแล้วไม่ฟุ้ง
  • - เหมาะสำหรับของเหลวความหนืดต่ำถึงปานกลาง
  • - ฉีดของเหลวได้ปริมาณเที่ยงตรง
  • - ออกแบบมาไม่ต้องบำรุงรักษามาก
  • movies

© 2023 SAN-EI TECH Ltd. All Rights Reserved.