trở lại
Company
top › Giới Thiệu Doanh Nghiệp

Giới Thiệu Doanh Nghiệp

Tên doanh nghiệp SAN-EI TECH LTD.
Ngày tháng năm thành lập 01/Tháng sáu/1987
Tiền vố 30,000,000 JPY
Địa chỉู่ 7-1-15 Kashiwa Kashiwa-shi, Chiba 277-0005 Japan
Đại lý/chi nhánh DAI-ICHI SHOJI CO., LTD - HANOI REPRESENTATIVE OFFICE (VIETNAM):
Hà Nội, Việt Nam R.903, NO.27 HUYNH THUC KHANG BUILDING, DONG DA TEL:84-04-2241-3640
http://en.daiichishojivietnam.com.vn/
  • Tòa nhà trụ sở chính
  • equipment center
  • Nagaoka factory
  • movies

© 2023 SAN-EI TECH Ltd. All Rights Reserved.