trở lại

Hệ thống phun dung dịch sử dụng ống AUTOTUBE

Tube/cartridge dispensing system AUTOTUBE

Autotube system

  • Hệ thống phun dung dịch sử dụng ống AUTOTUBE

Dễ dàng cài đặt toàn bộ ống. Khống tốn sức, không lãng phí, không bẩn

Tube/cartridge dispensing system AUTOTUBE
AUTOTUBE là hệ thống phun dung dịch có khả năng thực hiện thao tác phun dung dịch dính trực tiếp. Có thể đối ứng với nhiều kích thước chất lỏng khác nhau. Không tốn thời gian làm đầy, không bị xâm nhập bọt khí, rác Vì tiến hành bóp phun chất lỏng ra hoàn toàn bằng áp lực không khí nên sẽ tốn ít sức lực hơn những phương pháp làm bằng tay, dung dịch được sử dụng hết nên không có lãng phí.

Ưu điểm sản phẩm/dịch vụ

“Đặc trưng”

  • - Có thể phun độ chính xác cao nhờ việc sử dụng vòi phun cực nhỏ kích thước 0.25mm.
  • - Có khả năng phun hết dung dịch một cách vượt trội
  • - Có thể giảm chi phí đáng kể nhờ việc vắt kiệt dung dịch, không để lãng phí
  • - Có thể lựa chọn phù hợp với điều kiện sử dụng và các loại chất kết dính được sử dụng nhiều trên thị trường.
  • - Không phải dùng sức
  • - Giảm chi phí đáng kể do sử dụng áp lực không khí
  • - Thực hiện phun không bị rò chảy dung dịch
  • - Phun trực tiếp một lượng ổn định
  • movies

© 2023 SAN-EI TECH Ltd. All Rights Reserved.