trở lại

Van kim SV51MD

Needle valve SV51MD

Có khả năng phun lượng siêu nhỏ ổn định, thích hợp với phun chất UV, dầu, dung môi

Van kim SV51MD

Needle valve SV51MD

Van kim SV51MD dùng để phun lượng siêu nhỏ có khả năng phun lượng siêu nhỏ ổn định, độ chính xác cao. Phun lượng siêu nhỏ độ chính xác cao, sử dụng vòi phun kim GP dùng để phun lượng siêu nhỏ các chất epoxy, keo, hồ bột có đường kính trong 0.41~0.10mm trong công đoạn lắp ráp chính xác.

Ưu điểm sản phẩm/dịch vụ

“Đặc trưng”

  • - Có khả năng phun lượng siêu nhỏ ổn định
  • - Không có sự xâm nhập của bọt khí trong dung dịch
  • - Hiệu chuẩn dễ dàng, rút ngắn thời gian lắp đặt
  • - Có khả năng khóa ngắt chắc chắn không để chảy dung dịch.
  • movies

© 2023 SAN-EI TECH Ltd. All Rights Reserved.